Adatvédelem

A Salesgroup Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi u. 32., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen közleményben foglaltakat. Kötelezettséget vállalunk, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ezen közleményben és a hatályos jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak.
A Salesgroup Kft. a www.sales-group.hu; www.andorlaszlo.hu; www.ertekesitesi-trening.hu; www.ertekesitesitrening.hu; www.ertekesitesitanacsadas.hu; www.ugyfelszerzes.hu; www.uzletkotok.eu és a www.vevoszerzes.hu címen elérhető weboldalak adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.sales-group.hu/adatvedelem oldalon.
A Salesgroup Kft. fenntartja a jogot ezen közlemény megváltoztatására.

A Salesgroup Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármilyen formai, képi vagy szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Salesgroup Kft. a weboldal használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A Salesgroup Kft. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megteszünk az adatok biztonságáért.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

A felhasználók számítógépeinek bizonyos adatai (pl.: IP cím) rögzítődnek. Ezek max. 12 hónapig tárolódnak az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit semmilyen más adathoz nem kötjük, ami alapján a felhasználó azonosítható lenne.

A szolgáltatások használata némely esetben regisztrációhoz, ezáltal személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a szolgáltató egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. Általában kötelezően megadandó adatok: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, tevékenység.
A felhasználó dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem ad meg, ez viszont azt eredményezi, hogy némely szolgáltatást nem tud igénybe venni.
Az adatszolgáltatás tehát önkéntes, tehát az adatkezelés alapja a felhasználó előzetes hozzájárulása.
A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó bármikor kérheti adatai törlését.

Ezen adatkezelés az alábbi esetekre vonatkozik: ügyféllevelezés, weboldal-felhasználás, hírlevél, ajánlat kérés, rendezvények, kiadvány-értékesítés, számlázás.
Jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésről az adatfelvételkor tájékoztatást adunk.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, amelyet a Salesgroup Kft. az általa kezelt adatokról, az adatkezelésről és az adatfeldolgozóról, valamint az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről megad.

A személyes adatok módosítását, törlését ezen elérhetőségeken lehet kérni: info@sales-group.hu e-mail címen, 1149 Budapest, Mogyoródi u. 32. postacímen.

Panasszal, jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1/391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99078/2016.